Salon masażu w Krakowie opowiada o naturalnych mechanizmach związanych ze stresem

Reakcja na występujący stres jest złożoną odpowiedzią układu nerwowego na zagrożenie życia i zagrożenia. Odpowiedź została zaprojektowana jako seria ciągłych zmian w ludzkim ciele, aby zapewnić jego przetrwanie.

Salon masażu Kraków o stresie

Początkowo reakcją na stres jest przetrwanie i walka z naturalnymi zagrożeniami, które można sobie wyobrazić jako zachowania polegające na unikaniu i obronie na przykład drapieżników. W sytuacjach zagrożenia życia współczulny układ nerwowy jest aktywowany, gdy zmysły człowieka rejestrują potencjalnego agresora – wskazuje salon masażu Kraków.
Wszystkie czynności ludzkiego ciała natychmiast się zmienią, aby dostosować się do trudnych warunków. Zmiany te następują poprzez wzrost wydzielania hormonów odpowiedzialnych za aktywację i sprawność tych układów, co pozwala jak najszybciej oprzeć się zagrożeniu lub wydostać się z zagrożenia i wrócić do homeostazy. Poziomy adrenaliny, noradrenaliny i glukokortykoidów wzrastają wraz ze wzrostem poziomu hormonów, w tym: tętna i ciśnienia krwi, dzięki czemu organizm reaguje szybko i skutecznie – dodaje salon masażu w Krakowie.

Komu potrzebny jest fizjoterapeuta?

Aktywacja fizjologicznej reakcji na stres wynika z ludzkiej zdolności poznawczej, która potrafi nie tylko rozpoznawać, ale także przewidywać potencjalne zagrożenia, w miarę możliwości ich unikać, organizować zasoby energetyczne i aktywować organizm do samoobrony. Reagując na zagrożenie fizyczne, organizm natychmiast się aktywuje, reaguje i jak najszybciej wraca do homeostazy.
Pułapki zdrowotne wywołują reakcje stresowe jako odpowiedź na stresory psychologiczne, przewidywania codziennych sytuacji lub inne negatywne oczekiwania. W takim przypadku stymulacja organizmu będzie kontynuowana po wyeliminowaniu stresora, ponieważ zwykle nie da się go bezpośrednio kontrolować. Tak pojawia się niepokój i ciągłe napięcie. Warto zauważyć, że stresor wywołujący reakcję na stres i zwiększone napięcie może stanowić fizyczne lub psychiczne zagrożenie dla bezpieczeństwa, stanu lub samopoczucia.